สช.จ.สตูล ศึกษาดูงาน จังหวัดนราธิวาส

18 พ.ค. 67 เวลา 09:03 น.148 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล นำทีม ตัวแทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้คัมภีร์อัลกุรอาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและนำความรู้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาองค์กร โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ขอขอบคุณทางพิพิธภัณฑ์ฯ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี