นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (อ.ยี่งอ) ณ โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ อนุบาล ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

10 มิ.ย. 67 เวลา 23:58 น.71 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 11.00 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (อ.ยี่งอ) ณ โรงเรียนพิพัฒน์ทักษิณ อนุบาล ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อให้การใช้เงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวมถึงให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่น เพื่อพัฒนาการศึกษาสู่ความสำเร็จ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สืบไป