นายรุสมาน นิเฮง (รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส) เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกลไกแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส

11 มิ.ย. 67 เวลา 16:47 น.64 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง (รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส) เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดกลไกแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ตามกฏหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยในการประชุมฯ มีการบรรยาย และอภิปรายในหัวข้อด้านการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนราธิวาส จาก ว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม (ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส) ,ดร.อรรถพล สังขวาสี (เลขาธิการสภาการศึกษา) ,นายชาร์รีฟท์ สือนิ (ศึกษาธิการจังหวัด) และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ อีกมากมาย โดยการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส