นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละตำแหน่งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

6 ธ.ค. 66 เวลา 13:15 น.1345 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละตำแหน่งให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดร.มัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองยะลา รามัน กรงปินัง หัวหน้ากลุ่ม/งาน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา