สช.จ.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

6 ธ.ค. 66 เวลา 15:56 น.1627 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๐๘.๓๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการ สพป.สตูล เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกันเกรา (ชั้น ๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ