กระบวนการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน/ยืมเงินของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

21 พ.ย. 65 เวลา 16:07 น.1193 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน