เผยแพร่หนังสือ "รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564"

26 ก.ค. 66 เวลา 10:25 น.1656 ครั้ง
นางสาวนันท์นภัส คัยนันทน์
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเผยแพร่หนังสือ "รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564" สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-book ได้ที่ https://online.anyflip.com/euvav/ttch/mobile/index.html หรือรูปแบบ .pdf ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้  

รายงานผลการประเมินตนเองของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด