(ประมวลภาพ) การอบรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ”

15 ก.พ. 66 เวลา 11:39 น.4277 ครั้ง
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(ประมวลภาพ) การอบรมเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ “กิจกรรมเยาวชนแกนนำจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)