(ประมวลภาพ) กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้”

9 มิ.ย. 66 เวลา 14:54 น.3801 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ “นักสืบสุดท้าทาย ชวนสหายไปปาร์ตี้

ดำเนินกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่  8 – 11 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมกรุงธน บอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 189 คน จาก 63 โรงเรียน แบ่งออกเป็น ครู จำนวน 63 คน และนักเรียน จำนวน 126 คน

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)