(ประมวลภาพ) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย” รุ่นที่ 1

22 มิ.ย. 66 เวลา 14:18 น.4455 ครั้ง
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

ช่วงเช้าวันนี้ (22 มิถุนายน 2566) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรุ่นที่ 1 โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา นางสาวระพีพรรณ พัฒนาเวช และคณะวิทยากร ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 70 คน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)