ขอสรุปรายงานเงินอุดหนุนคงเหลือ ของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ส.ค. 66 เวลา 13:25 น.1851 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)