ประชาสัมพันธ์โครงการ '' Earth Youth Summit 2024 in Kyoto ''

30 ส.ค. 66 เวลา 08:44 น.1338 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

Kyoto Beyond SDGs Consortium จะจัดโครงการ '' Earth Youth Summit 2024 in Kyoto '' โดยโครงการมีวัตถุประสงค์คือ แลกเปลี่ยนความคิดและสื่อสารเกี่ยวกับปัญหา SDGs ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระดับโลก โครงการนี้เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดและการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกันทำงานเป็นทีมในวัฒนธรรมการทำงานที่มีหลากหลายเชื้อชาติ การเสริมสร้าง Soft skills และได้ใช้แนวคิดของตนในการปฏิบัติจริง 

โครงการนี้มีระยะเวลา 1 ปี และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ

รูปแบบการอบรม: ออนไลน์

ผู้เข้าร่วม: นักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย

ลิงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ: https://kyoto-youthsummit.com/en/entry/

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://kyoto-youthsummit.com/en/contact/

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)