ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

8 ก.ย. 66 เวลา 13:15 น.1919 ครั้งพิมพ์
ณิชากร โคตรสิมมา
กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน)

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)