ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบงานทะเบียน สำหรับโรงเรียนเอกชน (REGIS)

22 ก.ย. 66 เวลา 16:03 น.4860 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)