สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน CLEC (Hanban) รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2567

5 ต.ค. 66 เวลา 12:45 น.3664 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

สช.สำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน CLEC (Hanban) รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2567

กระทรวงศึกษาธิการไทยและศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศมีข้อตกลงความร่วมมือ

การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยการจัดส่งครูอาสาสมัครจีนมาสอนโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

 

ในการนี้ สช.จึงดำเนินการสำรวจความต้องการครูอาสาสมัครจีน CLEC (Hanban) รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 13 พฤศจิกายน 2566

โรงเรียนที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ (กน.)