ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ

31 ต.ค. 66 เวลา 16:47 น.3865 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)