ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 27 เรื่อง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเอง เสริมทักษะความปลอดภัย

10 พ.ย. 66 เวลา 09:44 น.3258 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 27 เรื่อง สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองเสริมทักษะความปลอดภัย

กระบวนการสอนของครูในปัจจุบัน จำเป็นต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลง เพื่อกระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ เปิดโอกาสให้เด็ก
ได้คิด-วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล หาคำตอบจากลงมือทำ เชื่อมโยงความรู้ที่ได้จากการสืบเสาะ จนได้ความรู้ที่มาจากตัวเอง
การสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ใช่เรื่องยากหรือเรื่องง่าย!! เทคนิคต้องทำอย่างไรบ้าง
?

ในวันเสาร์ที่
18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ผู้ที่สนใจสมัคร/ลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งในโปสเตอร์ 
** เรียนรู้ผ่าน
Zoom และ FB Live ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิชาติ มหิงสพันธุ์ โทร. 085 076 6482

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)