การดำเนินการขอเปิดสอน ขอเพิ่มหลักสูตร และขอขยายชั้นเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

20 พ.ย. 66 เวลา 10:53 น.3205 ครั้งพิมพ์
นายสิงหราช นิยมรส
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

การดำเนินการขอเปิดสอน ขอเพิ่มหลักสูตร และขอขยายชั้นเรียน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
ดาวน์โหลดที่นี่

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)