ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

4 ธ.ค. 66 เวลา 11:11 น.2454 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักพระราชวัง

เรื่อง การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)