ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

4 ธ.ค. 66 เวลา 13:58 น.3145 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุน

     ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย และเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสตูล ที่ปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุน เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

1. จังหวัดสงขลา (เฉพาะโรงเรียนในอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

2. จังหวัดสตูล

 

หมายเหตุ
 หากต้องการเปลี่ยนผู้เข้าร่วมประชุม หรือผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์พักค้างเดี่ยว (มีค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าพักต้องชำระกับทางโรงแรม) กรุณาแจ้งให้ผู้จัดทราบภายในวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2566 ในเวลาราชการ (นางสาวธมลวรรณ เหมาะเจริญ และนางสาวสุพัตรา นาคทองอินทร์) โทร 085 485 5859

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)