ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 5

19 ธ.ค. 66 เวลา 11:05 น.5480 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)

รายการข่าวสารอื่นๆ