ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 32 หัวข้อ “เด็กวัยเรียนเดินทางไปกลับปลอดภัย (2)” เรื่อง “เส้นทาง-ถนนปลอดภัยของนักเรียน”

19 เม.ย. 67 เวลา 16:30 น.908 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (MU Safe School Virtual Workshop) เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยน พัฒนาความรู้และประสบการณ์ นำไปปรับใช้ในโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการรับรองโรงเรียนปลอดภัยในนาม MU Safe School

 

กลุ่มเด็กที่ไปโรงเรียนหรือสถานที่ต่าง ๆ ด้วยการเดินบนทางเท้ามีความเสี่ยงถูกรถชนสูง แต่ละปีมีเด็กเสียชีวิตมากกว่า 100 รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมาก จากปัญหาไม่มีทางเท้าให้เดินได้ ทางเท้ายังมีรถมอเตอร์ไซด์ขับไปมา มีร้านค้าหาบเร่ตั้งวาง หรือมีฝาท่อถูกเปิดทิ้งไว้ ฯ ทางเท้ามีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน (ถนนและทางเท้าที่มีความปลอดภัยควรมีความสำคัญและลักษณะอย่างไรโรงเรียนจัดการความเสี่ยงถนนรอบและในโรงเรียนอย่างไร รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้เรียนรู้และมีความปลอดภัยจากการเดินบนทางเท้าได้อย่างไร?)

 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอเชิญชวนครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 32 หัวข้อ “เด็กวัยเรียนเดินทางไปกลับปลอดภัย (2)” เรื่อง “เส้นทาง-ถนนปลอดภัยของนักเรียน” ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.45 – 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิชาต มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 076 6482 หรือศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 424 3874  หรือไลน์กลุ่มสมาชิก MU Safe School : https://line.me/ti/g2/6DYygS_OKlE0rTpgAM3ss8d9lYE89wtIvVTkhQ?utm_source=invitation&utm_medium=QR_code&utm_campaign=default

 

สมัครเข้าร่วมอบรม :  https://nicfd-member.mahidol.ac.th/member/login?course_id=301

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :