ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาระบบอบรมรูปแบบออนไลน์ (e-learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

9 พ.ค. 66 เวลา 13:18 น.1891 ครั้งพิมพ์
จิตตรีญา อินประชา
กลุ่มเลขานุการกรม

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)กลุ่มงานทะเบียน (กท.)