การกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

23 ก.พ. 66 เวลา 09:40 น.7282 ครั้ง
นายปิยะณัฐ บุรณ์เจริญ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน(COVID-19)

การยืมเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน(COVID-19)

การกู้ยืมเงิน/ยืมเงิน มี 4 วัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. การก่อสร้าง หรือ ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ
  2. การซ่อมแซมอาคาเรียน อาคารประกอบ ที่ชำรุด หรือ เสียหาย
  3. การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร
  4. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

เอกสารประกอบการยืมเงิน

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-282-1000 ต่อ 252

line: @535eivjy

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการงานบริการอื่นๆ