การนำเข้ายอดยกมา สำหรับโรงเรียนที่จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ใช้ระบบ)

4 ส.ค. 66 เวลา 09:34 น.629 ครั้ง
นายปิยะณัฐ บุรณ์เจริญ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

ขั้นตอนการนำเข้ายอดยกมา สำหรับโรงเรียนที่จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ใช้ระบบ) โดยสามารถดูขั้นตอนได้ตามลิ้งที่แนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการงานบริการอื่นๆ