การนำส่งงบการเงิน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ไม่ใช้ระบบ)

4 ส.ค. 66 เวลา 09:42 น.748 ครั้ง
นายปิยะณัฐ บุรณ์เจริญ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

ขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ไม่ใช้ระบบ) โดยสามารถดูขั้นตอนได้ตามลิ้งที่แนบ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการงานบริการอื่นๆ