การนำส่งงบการเงิน สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล กรณีไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ไม่ใช้ระบบ)

4 ส.ค. 66 เวลา 09:42 น.9310 ครั้ง
นายปิยะณัฐ บุรณ์เจริญ
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

ขั้นตอนการนำส่งงบการเงิน สำหรับโรงเรียนเอกชนในระบบที่รับเงินอุดหนุนรายบุคคล

กรณีไม่ได้จัดทำบัญชีผ่านระบบ SAM (ไม่ใช้ระบบ)

โดยสามารถดูขั้นตอนได้ตามลิ้งที่แนบ

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)

รายการงานบริการอื่นๆ