หลักสูตรโรงเรียนนอกระบบ

4 ส.ค. 66 เวลา 09:52 น.14000 ครั้ง
จุลเทพ ไชยเสนา
ผู้ดูแลระบบ

คลิกที่นี่

  • กรุงเทพมหานคร: กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    Tel. 02-282-8875
    E-Mail: nfe.courses@gmail.com
    Facebookwww.facebook.com/NFEOPEC
  • ส่วนภูมิภาค: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนนอกระบบตั้งอยู่
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (กร.)

รายการงานบริการอื่นๆ