สช.จ.สตูล ร่วมโครงการพลังบวรในมิติศาสนา จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

14 พ.ค. 67 เวลา 11:30 น.139 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (๐๙.๐๐ น.) ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมโครงการพลังบวรในมิติศาสนาจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการพลังบวรในมิติศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๔ โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา และโรงเรียนดารุลอูลูม โรงเรียนอนุบาลทักษิณ และโรงเรียนดารุลกรุอ่าน ณ ห้องประชุมสตาร์รินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล