นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ฝ่ายอำนวยการ) ครั้งที่ 3/2567

11 มิ.ย. 67 เวลา 00:02 น.77 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นางสาววรรณา บินอาสัน รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ฝ่ายอำนวยการ) ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุม ระหว่างวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมกลางชล โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี