นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สช.จ.ยะลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้สอน เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ศตวรรษที่ 21

15 ก.ย. 66 เวลา 10:23 น.420 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) ภายใต้โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารและผู้สอน เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา